WIN Gallery se angajează să aducă artă care să ne infuzeze viața cu frumos și să stimuleze curiozitatea și creativitatea.
Uneori, experiența va fi reconfortantă și va valida opinii, în timp ce în alte momente ar putea fi o provocare a modelelor prestabilite. Ne asumăm bucuroși și încurajăm dezbaterile, promițându-vă că puține lucruri vor fi respinse cu mai multă vehemență decât plictiseala. Evenimentele frecvente - de la întâlniri sociale în jurul unui pahar de vin rafinat, la prezentări de carte și seri muzicale - vor anima, de asemenea, acest spațiu, elevând periplul cultural.

Împreună, vom porni în căutarea sensului și a sensurilor, acest exercițiu fiind cel care ne definește ca oameni și firul care ne leagă ca omenire.

Cristian Pascu – Promotor al Artelor
Irina Stoenescu - Președinte
Cătălin Guriță-Manole - Director al Experiențelor

contact@wingallery.ro
Str Ermil Pangratti nr 2A, București


WIN Gallery is committed to bring forth art that infuses our lives with beauty and awakens our inquisitiveness and creativity.
At times, the experience may be comforting and validate opinions while in other moments it could be challenging preset models.
We gladly assume and encourage debate and promise that few things will be rejected with more vehemency than boredom.
Frequent events -from social gathering around a glass of refined wine, to book presentations, to musical evenings -will also animate this space, elevating the cultural journey.

Together, we will search for meaning and meanings, as it is this exercise that makes us human and the thread that binds us as humanity.

Cristian Pascu – Patron of the Arts
Irina Stoenescu - Chairlady
Cătălin Guriță-Manole - Director of Experience

contact@wingallery.ro
Ermil Pangratti street, no. 2A, Bucharest